Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Διοργάνωση

Υπό την Αιγίδα του

Χορηγός

Χορηγός Venue

Υποστηρικτής Επικοινωνίας